“Nổ quá đà”- Bí quyết của cuộc phỏng vấn thất bại

Nổ quá đà khi đi phóng vấn, sẽ không qua mặt được những nhà tuyển dụng, bởi họ là những người vô cùng kinh nghiệm, gặp rất nhiều ứng viên, chỉ cần vài ba câu hỏi, họ đã biết bạn như thế nào rồi. Vì vậy, hãy nói những gì mình biết, trung thật vẫn là điều tốt hơn, nếu không muốn đóng đi cánh cửa vào công ty mà bạn mong muốn. Read More