Tuyển nhân viên nam PA (Public Area)

Đà Lạt Edensee cần tuyển nhân viên nam PA, vệ sinh công cộng, giữ gìn đảm bảo vệ sinh tại khu vực trong Resort theo tiêu chuẩn… Read More