Tuyển Nhân Viên IT

Phụ trách các công việc liên quan đến tin học, hệ thống máy server, mạng nội bộ, camera, tổng đài điện thoại, các phần mềm ứng dụng trong công ty,.. Read More