Trưởng bộ phận bảo trì

Phụ trách công việc điều động giám sát nhân viên thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị trong Công ty,…

Read More