Tuyển kế toán trưởng

Có khả năng làm việc với các cơ quan thuế, lên kế hoạch doanh thu, lợi nhuận hàng năm

Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty ở vị trí tương đương 3 năm trở lên

Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Read More