Tuyển đầu bếp

Phụ trách nấu các món ăn, xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu đầu vào, đảm bảo đúng theo công thức chế biến món ăn, kiểm tra các món ăn trước khi phục vụ khách.
Read More